Sposoby i możliwości weryfikacji umiejętności technicznych kandydata
25 Lis

Decydując się na rekrutację osoby technicznej, oprócz samej „miękkiej” rozmowy rekrutacyjnej powinniśmy sprawdzić umiejętności techniczne kandydata na dane stanowisko. Pominięcie tej kwestii może nieść daleko idące, negatywne skutki dla naszego biznesu szczególnie jeżeli chodzi o kwestie operacyjne. Jakie mamy zatem sposoby na weryfikację technicznych aspektów wynikających z życiorysu naszego aplikanta?

  1. Rozmowa telefoniczna z osobą techniczną

Jeżeli w naszym zespole mamy np. Lead Developera lub programistę o kompetencjach wyższych niż posiadane przez kandydata, możemy zorganizować tzw. technical phone screening. Nasz techniczny guru zada kilka pytań kandydatowi po których będzie mógł wstępnie ocenić czy to co zostało wpisane do CV przez kandydata nie jest zbyt „naciągane”.

2. Live coding

Kolejną możliwością sprawdzenia umiejętności technicznych jest tzw. Live coding, który możemy zorganizować chociażby przy wykorzystaniu Google Docs. Zadanie, które otrzyma nasz kandydat może być na bieżąco śledzone przez osobę techniczną w doc’u dzięki czemu widzi ona z jaką skutecznością i szybkością dane zadanie jest rozwiązywane. Pozwoli to na ocenę nie tylko umiejętności kandydata, ale i jego efektywność.

3. Testy typu Codility i podobne

Ciekawym rozwiązaniem weryfikacji umiejętności IT jest także test kompetencji technicznych np. dość znany Codility. Sposób działania samej aplikacji jest trywialny i polega na uzyskaniu przez rekrutera dostępu do zbioru zadań (wew. bazy różnych zagadnień) i na tej podstawie może on stworzyć test dla kandydatów. Następnie wygenerowany link do testu rekruter musi przesłać konkretnym kandydatom np. mailowo i na podstawie uzyskanych wyników, może umówić spotkanie z najlepszymi kandydatami.

4. Zadanie domowe do rozwiązania

Kolejną i dość łatwą możliwością sprawdzenia co kandydat potrafi, jest stworzenie testu w oparciu o częste zagadnienia/problemy, które na co dzień programuje się w Twojej organizacji i na tej podstawie stworzenie krótkiego zadania, które można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Jeżeli kandydat jest zaangażowany i zmotywowany takie zadanie powinniśmy otrzymać zawsze w założonym na dane zadanie terminie. Ponadto sposób wykonania zadania (wybranie przez kandydata najszybszego rozwiązania problemu, najprostszy algorytm) może nam pokazać iż kandydat wie czym jest wydajność i szuka prostych sposób na dany problem.

5. Serwis Github

Rozwiązaniem pomocnym przy ocenie kompetencji kandydata jest również wgląd w jego kod. Pomóc w tym może nam znany serwis Github będący zbiorem prywatnych repozytoriów kandydatów. Jeżeli profil kandydata na Github jest dość często uaktualniany (częstotliwość commitów), może to nam dać fajny obraz osoby, którą zamierzamy zrekrutować. Przy tego typu weryfikacji istotne jest na jakich umiejętnościach nam zależy – w przypadku Senior Developera zwykły kod kalkulatora nie będzie raczej wyznacznikiem tego iż mamy do czynienia z profesjonalistą w swoim fachu.

6. Dzień próbny

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zaproponowanie kandydatowi jednego dnia próbnego w naszej organizacji. Ma to szereg plusów ponieważ pozwala nam ocenić nie tylko same umiejętności techniczne, ale też współpracę z kandydatem w typowym dniu pracy. Dzięki zastosowaniu dnia próbnego, będziemy mieć większy pogląd na to czy kandydat wpisuje się w kulturę naszej organizacji i czy „nadaje na tych samych falach” z innymi członkami zespołu. Taki dzień oczywiście zazwyczaj powinien być dniem płatnym, rozliczanym na podstawie konkretnej, krótkiej umowy.

Podsumowanie

Istnieje wiele różnych metod sprawdzenia kandydata na „żywym organizmie” lub weryfikacji jego umiejętności technicznych. Niewątpliwie jednym z ciekawszych jest dzień próbny, który pozwala zbudować lepsze relacje z kandydatem już od samego początku, a dodatkowo pokazuje czy dana osoba wpisuje się w kulturę organizacyjną naszej firmy. Nie zawsze jednak taka metoda jest możliwa ze względów organizacyjnych więc istnieją także inne, równie ciekawe metody jak zadania domowe, live coding czy chociażby testy Codility.