Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

talentica
talentica
talentica talentica talentica talentica

Jak wygląda proces w agencji rekrutacji IT Talentica?

13.10.2023

talentica

Proces rekrutacji w Talentica:

 1. Tworzenie projektu
  1. Brief 
   1. Dostarczenie briefu: przesyłamy Klientowi specjalnie przygotowany brief/kwestionariusz rekrutacyjny, który pozwala nam zgłębić specyfikę danego stanowiska, wymagania i cele związane z rekrutacją. Dodatkowo brief jest uzupełnieniem informacji, których nie otrzymaliśmy wraz z opisem stanowiska.
   2. Analiza briefu: po otrzymaniu wypełnionego briefu dokładnie go analizujemy, aby zrozumieć oczekiwania Klienta oraz specyfikę poszukiwanego kandydata.
  2. Strategia
   1. Spotkanie konsultacyjne: organizujemy spotkanie (osobiste lub online) z Klientem w celu omówienia wszelkich wątpliwości, doprecyzowania oczekiwań oraz przedyskutowania strategii działania.
   2. Ustalenie strategii rekrutacji: bazując na zebranych informacjach, tworzymy skrojony na miarę plan działania, który pozwoli nam efektywnie przeprowadzić proces rekrutacyjny.
  3. Research - po zatwierdzeniu strategii przez Klienta, przechodzimy do aktywnej fazy rekrutacji, w której poszukujemy idealnych kandydatów spełniających kryteria określone w briefie.
 2. Weryfikacja
  1. Wstępna - ten etap to przede wszystkim weryfikacja CV kandydata i ew. Krótka rozmowa z kandydatem by doprecyzować pewne kwestie zawarte w przesłanych dokumentach. To również etap zebrania odpowiednich zgód w celu przetwarzania danych osobowych.
  2. Rozszerzona - to najbardziej zaawansowany etap w procesie rekrutacyjnym po stronie Talentica. Weryfikację rozszerzoną dzielimy na miękką i twardą. 
   1. Weryfikacja miękka - polega na zbadaniu motywacji kandydata do zmiany, poznania jego potrzeb związanych z nowym miejscem zatrudnienia, oczekiwaniami wobec pracodawcy, wyznawanymi wartościami oraz innych ważnych kwestii. 
   2. Weryfikacja rozszerzona - na tym etapie zadajemy konkretne pytania dot. technologii (w przypadku specjalistów będących programistami) lub pytania konkretnie ukierunkowane pod dane stanowisko pracy. Mamy specjalnie przygotowane zestawy pytań pod konkretne technologie, ale również na potrzeby rekrutacji C-level. Weryfikacja rozszerzona musi być przeprowadzona przez osobę mocno zaznajomioną z tematyką stanowiska, o które ubiega się kandydat. 
 3. Prezentacja
  1. Prezentacja zweryfikowanych kandydatów - prezentujemy kandydatury poprzez przesłanie klientowi CV kandydata/ów, listu motywacyjnego, referencji, certyfikatów i innych dokumentów niezbędnych dla rekrutacji. Ponadto każda kandydatura zawiera szczegółowy raport ze spotkania dzięki, któremu pracodawca lepiej pozna i zrozumienie doświadczenie kandydata oraz jego dopasowanie do organizacji. 
  2. Umawianie spotkań - zarządzamy kalendarzem Klienta oraz kandydata. Staramy się dopasować odpowiedni dzień na poszczególny etap procesu rekrutacyjnego. Jesteśmy również aktywni przed spotkaniem kandydata z pracodawcą - na wypadek gdyby kandydat 30 minut przed spotkaniem z Klientem chciał je odwołać i nie poinformował Klienta tylko nas jako agencję - my przekazujemy niezwłocznie tę informację do Klienta. Dzięki temu “trzymamy rękę na pulsie”.
  3. Feedback - na tym etapie staramy się uzyskać konstruktywny feedback od klienta dot. każdej przesłanej kandydatury. Pozwoli to nam po pierwsze lepiej zrozumieć oczekiwania wobec przyszłego pracownika, a po drugie dzięki informacji zwrotnej od klienta możemy pomóc kandydatowi w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dzięki feedbackowi, który przekazujemy, kandydat będzie miał szansę poznać swoje mocne i słabe strony widziane z punktu widzenia pracodawcy. 
 4. Zagadnienia formalne
  1. Uczestnictwo w negocjacjach umowy - Jako agencja rekrutacyjna pełnimy kluczową rolę podczas negocjacji umowy, zapewniając:
   1. Zrozumienie oczekiwań: dokładnie poznajemy oczekiwania obu stron, co umożliwia nam skuteczne doradztwo w zakresie warunków umowy.
   2. Mediacja: w razie rozbieżności między klientem a kandydatem, działamy jako mediatorzy, pomagając znaleźć satysfakcjonujący kompromis.
   3. Doradztwo: wspieramy kandydatów, doradzając im w kluczowych kwestiach umowy, bazując na naszej branżowej wiedzy.
  2. Prezentacja zweryfikowanych kandydatów - na tym etapie prezentujemy Klientowi kandydatów, którzy pomyślnie przeszli naszą wew. weryfikację. Kandydaci, których polecamy naszym klientom to osoby dopasowane do oferty w co najmniej 75%. Staramy się by kandydat przede wszystkim spełniał najważniejsze założenia oferty pracy i wpisywał się kulturowo w organizację Klienta.
  3. Pomoc w interpretacji zapisów umowy - często nie dochodzi do podpisania umów pomiędzy kandydatem, a pracodawcą z uwagi na brak zrozumienia niektórych kwestii prawnych. Naszym celem jest zagłębienie się we wszystkie sporne zapisy umowy i próba wytłumaczenia zarówno kandydatowi jak i potencjalnemu pracodawcy co powinniśmy zmienić/dodać by proces zakończył się sukcesem. Bardzo często umowy np. w języku angielskim mają zapisy, które brzmią inaczej niż w jęz. ojczystym kandydata, a więc odpowiednia wiedza prawna jest tutaj kluczem.
 5. Finalizacja - na sam koniec procesu rekrutacyjnego upewniamy się iż każda ze stron posiada podpisany egzemplarz umowy, odpowiadamy na wszystkie pytania klienta jak i Kandydata. Następnie (jeżeli jest taka potrzeba po stronie Klienta) uczestniczymy w doborze np. sprzętu niezbędnego do podjęcia pracy, uzgadniamy z Kandydatem co jest dla niego istotne z punktu widzenia nowego zatrudnienia, a z pracodawcą ustalamy co jeszcze możemy zrobić by proces onboardingu przebiegł jak najbardziej sprawnie.