kontakt@talentica.pl +48 505 512 955
Dobry i skuteczny IT Project Manager – jaki powinien być i jakie cechy posiadać?
.13 Lis

Dobry i skuteczny IT Project Manager – jaki powinien być i jakie cechy posiadać?


Wiele projektów upada ze względu na złe zarządzanie. Nie ważne w jakiej branży działamy – czy budujemy autostradę biegnącą przez całą szerokość Polski, czy uczestniczymy w ważnym projekcie mobilnym. Początkowo każdy projekt składa się z szeregu niewiadomych, a naszym celem (dobrego PM’a) jest takie ułożenie procesów, aby ich analiza, planowanie oraz końcowe wdrożenie przebiegły bez problemów. Ryzykujemy przecież utratą klienta czy reputacją firmy. Project Manager to stanowisko bardzo odpowiedzialne w pracy każdego development house’u. Nie każda osoba jest gotowa by objąć to stanowisko i warto mieć tego świadomość. Bazując na doświadczeniu, przedstawiam poniżej 5 cech, moim zdaniem najcenniejszych, które powinien posiadać dobry Project Manager.

1. Posiada cechy przywódczcze

Dobry PM jest szanowany w zespole. Optymistycznie patrzy na zespół oraz jego wyniki, zachowując jednak dystans do wszystkich interesariuszy. Potrafi krytycznie spojrzeć na cały projekt i nie waha się wyrazić swojej (czasem w sposób dosadny) opinii na dany temat. Dobry PM rozumie zespół i jego trudności, potrafi szybko pomóc w rozwiązywanu problemów oraz reagować na zaistniałe sytuacje. Zespół wie, że czuwa nad nim “opatrzność” i dzięki temu jego motywacja rośnie wraz z efektywnością.

2. Słucha i pyta

Nie bez powodu uważa się powiedzenie “mowa jest srebrem, a milczenie złotem” za jedno z najważniejszych, gdyż właśnie w myśl tej zasady kieruje się większość dobrych project managerów. Wysłuchanie interesariuszy, a następnie dogłębna analiza danych uzyskanych z wywiadu pozwalają krytycznie oceniać sytuacje, patrzeć na projekt bardziej “horyzontalnie” oraz dostrzegać niewykorzystany potencjał zesobów ludzkich.

3. Dba o relacje

Zarówno końcowy klient jak i zespół wymagają dobrej atmosfery pracy, w przeciwnym razie dochodzi do niepotrzebnych spięć co nie wpływa pozytywnie na projekt. Każda strata czasu w projekcie, a także problemy w komunikacji z klientem powodują opóźnienia oraz niezadowolenie obu stron – klient zaczyna się denerwować i być mniej zadowolony z naszych usług, a zespół traci motywację przez co spada jego efektywność.

4. Lubi szczegóły

Bez wątpienia jedną z kluczowych cech dobrego project managera jest zdolność patrzenia na projekt przez pryzmat szczegółowości. Każda nowa CR’ka (change request), każdy task, każdy bug wymaga skupienia i uwagi project managera. Developer ma za zadanie programować, a złą interpretację tego co ma zaprogramować możemy zarzucić nie jemu, ale PM’owi który nie odrobił pracy domowej i nie zapytał klienta jak faktycznie ma działać dana funkcjonalność. Oczywiście nie jest tak, że projekt manager zna na pamięć wszystkie zadania interesariuszy, ale ma świadomość jak ważne jest skupienie swojej uwagi na szczegółach – to z nich często rodzą się największe inspiracje, ale i problemy.

5. Utrzymuje jakość, dba o budżet, trzyma się deadline’ów

W przypadku problemów – dobry PM powinien reagować natychmiast. Każda strata czasu to koszty dla firmy developerskiej, a dla klienta opóźnienie w oddaniu projektu. Zapewnienie jakości to klucz do dobrego produktu. Dokonać tego można dzięki odpowiedniej komunikacji w zespole, proponowaniu dobrych rozwiązań klientowi, szybkiej reakcji na błędy. Sprawne zarządzanie czasem i budżetem klienta jest możliwe jeśli zapewnimy codzienną komunikację, daily standupy (informacje dla klienta o tym co zostało zrobione i co dziś będzie zrobione) oraz weekly demo (pokazanie klientowi wersji demonstracyjnej projektu zawierającej wykonaną pracę z całego tygodnia).

Skomentuj