kontakt@talentica.pl +48 505 512 955
Błędy popełniane przez pracodawców – dlaczego dobrzy pracownicy odchodzą z pracy?
.08 Lut

Błędy popełniane przez pracodawców – dlaczego dobrzy pracownicy odchodzą z pracy?

Dlaczego dobrzy pracownicy odchodzą, a pracodawcy nie potrafią ich zatrzymać? Żyjemy w czasach gdzie to pracownik ustala reguły – pod warunkiem, że jest dobry w tym co robi. Pracodawcom coraz ciężej utrzymać dobrych pracowników z uwagi na szereg błędów, które popełniają. Wielu z nich można uniknąć jeśli istnieje fundamentalna świadomość o tym, co jest przyczyną rezygnacji z wakatów przez osoby wyspecjalizowane i doświadczone w danej branży.

Według badań przeprowadzonych przez CEB Global aż 1/3 pracowników etatowych czuje brak zaangażowania ze strony pracodawcy i aktywnie poszukuje nowej pracy. Pracownik, który czuje, że przestał się rozwijać, organizacja nie daje mu szans na dalszy wzrost, a zadania przez nim stawiane są coraz bardziej powtarzalne – zaczyna szukać nowych wyzwań. Wyzwań, które przełamią stagnację jego osobistego wzrostu i dadzą szansę na osiąganie lepszych wyników. Bardzo ważna w pracy każdego zatrudnionego jest satysfakcja – jej brak powoduje spadek sił, znudzenie oraz wewnętrzne rozleniwienie.

Przedsiębiorstwa oraz ich menedżerowie muszą zrozumieć jakie błędy popełniają i nauczyć się jak ich unikać. W przeciwnym razie będą mieć do czynienia z nieustającą i częstą rotacją pracowników, a tym samym ciężej im będzie zbudować długofalową wartość organizacji.

7 poniższych wskazówek ułatwi Ci przeciwdziałanie nagminnym zwolnieniom oraz pomoże na dłużej zatrzymać najlepszych pracowników w strukturze Twojej organizacji.

1. Kontrola

Jednym z powodów opuszczania szeregów firmy przez doświadczonych pracowników są konserwatywne zasady organizacji, męczące i stare reguły, którym każdy pracowników bez wyjątku musi się przyporządkować. To sprawia, że pracownicy nie czują się swobodnie – kamera umieszczona za ich plecami spowoduje, że nie będą efektywniej pracować, lecz z każdym dniem coraz bardziej będą czuć, że są kontrolowani. Oczywiście są firmy, w których niemożliwy jest brak monitoringu, lecz i w takich sytuacjach można cały proces zorganizować nieco bardziej humanitarnie. Każda przesada jest zła – w przypadku kontroli pracowników również.

2. Kim jest mój szef?

Osoba stojąca nad Twoim dobrym pracownikiem musi być godnym przykładem, a zarazem liderem. Pracownik patrząc na swojego szefa, nie może w nim widzieć osoby, która czeka do przerwy na lunch i notorycznie spóźnia się na spotkania, a do pracy przychodzi ostatnia z zespołu bo przecież jej wolno z uwagi na stanowisko, które pełni. Szef musi być wzorem do naśladowania, a pracownicy muszą czuć wewnętrzną potrzebę aspiracji na wyższe stanowiska mając za przykład swojego przełożonego. Szef musi pracować ciężko i musi być to widoczne dla całego zespołu.

3. Karanie i nagradzanie

Bardzo ważne jest przeprowadzenie poważnej rozmowy z pracownikiem, w sytuacji gdy ten popełnił karygodny błąd „odbijający się czkawką” dla całej organizacji. Taka sytuacja wymusza na dobrym szefie rozmowę mającą na celu wyciągnięcie wniosków i ostrzeżenie pracownika, tak aby ten czuł, że nie jest bezkarny. Tego rodzaju dialog prowadzi do zwiększenia szacunku względem pracodawcy oraz sprawia, że organizacja staje się bardziej atrakcyjna. Bardzo łatwo jednak nadużyć tej zasady bowiem samo karanie pracowników za przewinienia nie spowoduje, że będziesz traktowany z szacunkiem jako pracodawca. Istotnym czynnikiem jest także nagradzanie. Może ono przybierać postać np. wyróżnienia na forum wszystkich pracowników. Jeśli niemożliwe jest zorganizowanie krótkiego spotkania – napisz maila załączając wszystkich pracowników oraz napisz za jakie zasługi należą się „brawa” danemu pracownikowi i jak jego działania wpłynęły na całą firmę. To spowoduje, że pracownik nabierze jeszcze większych chęci do pracy i będzie starał się bardziej.

4. Pasja i zainteresowania

Każdy z pracowników posiada swoje zainteresowania. Niektórzy z nich mają zainteresowania mocno zbieżne z zawodem, który wykonują. To powoduje, że często ich głowy pełne są świetnych pomysłów mogących mieć realne przełożenie na poziom efektywności organizacji. Problemem menedżerów jest jednak brak miejsca na rozwój pasji i zainteresowań, a pomysły pracowników nie są brane pod uwagę – są przecież tylko pracownikami, to zarząd ustala strategię działania i wprowadza nowe rozwiązania. To bardzo krótkowzroczne myślenie. Nie mielibyśmy dziś produkcji aut Toyoty na tak zaawansowanym poziomie, żeby nie zaangażowanie Kiichiro Toyody. W pracownikach drzemie ogromny potencjał, który często jest niewykorzystywany. Organizowanie cotygodniowych spotkań typu brainstorming i wspólna pizza w murach firmy pozwoli menedżerom spojrzeć na całość działań z innej perspektywy.

5. Atmosfera

Zbudowanie pożądanej atmosfery w firmie to nie lada wyczyn. Doprowadzenie do sytuacji, w której pracownicy czują się swobodnie oraz cały czas się rozwijają należy do sukcesów nielicznych organizacji. Pożądane miejsce pracy to takie gdzie po wejściu czuje się przypływ energii, na pierwszy rzut oka widać zaangażowanie menedżerów, ciężką pracę, rozwój oraz pracę nad nowymi rzeczami. Nowe technologie, nowe rozwiązania, ciekawi klienci i projekty oraz słuchanie potrzeb innych to wymarzona sytuacja, w której chciałby się znaleźć każdy pracownik. Na pozytywną atmosferę wpływa także sama integracja pracowników – jeśli czują się ze sobą dobrze, a organizacja im to ułatwia poprzez np. wspólne wyjścia na Paintball czy kręgle, to tym bardziej nie po drodze będzie im szukanie nowych znajomości w innej pracy.

6. MBO

Zarządzanie przez cele (ang. Management by objectives) to nic innego jak technika zorientowanego na cele zarządzania pracą. Koncepcja opiera się na tym, że przełożony wraz z podwładnym w sposób ciągły ustalają cele dla podwładnego. Cele powinny być mierzalne, mieć umiarkowany stopień trudności oraz być konkretne. Sam pracownik musi te cele rozumieć i chętnie zaangażować się w ich realizację. Sama koncepcja zarządzania przez cele jest systemem, w którym bierze udział cała organizacja, a jej idea polega na skupieniu na istotnych z perspektywy firmy obszarach. Poprzez zarządzanie przez cele pracownicy wiedzą dokładnie co mają robić, następuje „zdrowa” rywalizacja i chęć osiągania lepszych wyników. W zależności od osiągniętego efektu, podwładni przełożonego mogą mieć ustalony jasny system premiowy. Im wyższe i lepsze wyniki tym wyższa premia na koniec miesiąca.

7. Wizja, misja, cel

Każda firma powinna posiadać jasną wizję rozwoju. Musi planować, analizować i angażować w najważniejsze procesy swoich pracowników. Każda firma powinna mieć także jasno sprecyzowane cele – zarówno krótko jak i długoterminowe. To pozwala organizacji na wysoką retencję pracowników oraz wysoką efektywność ich pracy. Firma powinna wiedzieć gdzie chce być za rok, jaki procent rynku zamierza przejąć w ciągu najbliższych miesięcy, lat oraz w jaki sposób planuje dalszy rozwój. Powinna wraz z pracownikami planować schemat działania oraz cele tygodniowe, miesięczne i roczne. Pracownicy widząc uporządkowany charakter działalności organizacji i cele na kolejne lata, będą bardziej zżyci z organizacją – to przecież oni sami, nikt inny, brali udział w planowaniu rozwoju. Czują się więc odpowiedzialni za to gdzie będzie firma za kilka lat.

Podsumowanie: każda organizacja oprócz jasnej wizji działania, celów krótko jak i długoterminowych, powinna mieć dobrego szefa, który wyróżnia się z tłumu i charakteryzuje się tym, że pracuje najciężej ze wszystkich. Powinna kontrolować pracowników, ale zachowując zasadniczy umiar. Ponadto powinna zarówno karać jak i nagradzać pracowników, ale w sposób przemyślany i mądry. Powinna wspierać zainteresowania i pasje pracowników, pozwalać im się rozwijać i wspólnie integrować. Wreszcie powinna stworzyć przyjazną i zorientowaną na cele atmosferę pracy.

Skomentuj